Svårbedömd byggmarknad i Dubai

När utbyggnaden av Dubais flygplats är färdig så kommer den att ha kapacitet för 160 miljoner passagerare om året. Foto: UAE

Dubai kommer att infordra anbud på tunnelbyggen för avlopp som ska betjäna de gamla områdena Deira och Bur Dubai. Om kontrakt upprättas så kommer byggena att påbörjas omgående. Colin Foreman, vice redaktör på GlobalData, kommenterar: ”Entreprenörer i Dubai veta att byggverksamheten i emiratet är binär - antingen på eller av. Marknaden är mycket svår att bedöma under 2020".

Byggnationen av fastigheter har minskat märkbart mot bakgrunden av fallande fastighetspriser. Samtidigt drivs arbetet med projekt Expo 2020 på för att vara slutförda före evenemangets öppningsdatum den 20 oktober.

– Vad gäller framtida projekt regeringen uttryckt oro för överutbudet få marknaden för fastigheter vilket att lett till att färre byggnadsprojekt startat. När byggnadsmarknaden saktar ner är hoppet att planerade infrastrukturprojekt ökar, säger Colin Foreman

– Det största framtida projektet är utbyggnaden av flygplatsen Al-Maktoum International - till en kostnad av 32 miljarder dollar, men det finns andra stora planerade infrastrukturprojekt det tunnelnätverk som ska betjäna områdena Deira och Bur Dubai.