Skapar sjö med öar för dagvatten

Mariehemsängarna i Umeå får ny dagvattendamm. Arkivbild

För att förbättra hanteringen av regnvatten runt Sandbäcken på Mariehemsängarna kommer bland annat en ny dagvattendamm och två öar att skapas. Den ena ön kommer folk att kunna ta sig till och vistas på. Arbetet genomförs av Umeå kommun under år 2020-2021.

De planerade åtgärderna innebär att bäcken kommer ges en mer svängande väg av vattenflödet där den idag går som rakast. En ny dagvattendamm kommer att grävas i Mariehemsängarnas nedre del mot Strombergs väg. Nya sittplatser, plantering av fler träd och två öar kommer att komplettera området. Den befintliga bron kommer troligtvis att flyttas till ett lite högre läge över bäcken.

Arbetena berör Mariehemsängarna söder om den befintliga Mariehemsdammen. Grävarbetet beräknas vara genomfört innan våren i år och hela projektet ska vara klart hösten 2021.

Förändringarna ska stärka reglerande och ekonomiska ekosystemtjänster som infiltration och fördröjning av dagvatten i Sandbäcken, som tidvis svämmas över vid höga vattenflöden. Kommunens ambition är också att utveckla rekreationsområdet, främja områdets ekologi och stadsgrönska. Projektet finansieras till 50 procent av Boverket.