”Höga priser på koldioxid ger mer förnybar elproduktion”

Höga priser på koldioxid ska ge mer förnybar elproduktion och större export av svensk el. Detta menar Energimyndigheten som genom sina långsiktiga scenarier visar att priserna på utsläppsrätter för koldioxid och fossila bränslen spelar stor roll för framtidens elmarknad.

 

Energimyndighetens menar också att delar av Energiöverenskommelsen kan vara svår att uppnå vid för låga prisnivåer på utsläppsrätter och fossila bränslen.

– Lägre priser på fossila bränslen och utsläppsrätter leder till ett lägre elpris, vilket minskar incitamenten för framtida investeringar i elproduktion. I våra långsiktiga scenarier med låga elpriser kan Sverige få problem att nå målet om 100 procent förnybar el till 2040, säger Susanne Lindmark vid Energimyndigheten.

Risken finns också att Sverige behöver nettoimportera el runt 2050 i scenarierna med låga elpriser då inte tillräckligt mycket elproduktion byggs ut samtidigt som kärnkraften fasats ut, enligt Energimyndigheten.

Scenarierna utgår från dagens beslutade energi- och klimatpolitiska styrmedel och visar inte en bild av ett önskvärt framtida energisystem utan snarare hur framtidens energisystem skulle kunna se ut utan ytterligare styrmedel, skriver Energimyndigheten.