Thomas Betong levererar till Marieholmstunneln

Foto: Thomas Betong

Thomas Betong och Züblin Scandinavia har skrivit på avtalet för leverans av fabriksbetong och pumptjänster till projektet för Marieholmstunneln. Ett projekt som kommer att förbättra kapaciteten i trafiksystemet runt Tingstadstunneln.

För att bygga den totalt 500 meter långa tunneln, behövs cirka 111 000 kubikmeter fabriksbetong, till både tunnelelement och bottenplattor som Thomas Betong kommer att leverera från sin fabrik på Ringön fram till sommaren 2019.

Thomas Betong har lång erfarenhet av att leverera betong till krävande anläggningsprojekt, i Göteborg bland annat Tingstadstunneln, Älvsborgsbron och Götatunneln. Thomas Betong tillsammans med koncernens FoU-avdelning samarbetar med Züblin för att ta fram produkter och betonglösningar för projektet, bland annat för undervattensgjutningar som har en potential att ge både miljöbesparingar samtidigt som de är kostnadseffektiva.

10 000 kubikmeter betong med alternativa bindemedel kan ge upp till 1000 ton mindre koldioxid utsläpp samtidigt som kostnaden minskas.

Thomas Betong har utfört pumptjänster sedan många år och har varit med i flera projekt med undervattengjutning.

– Det är ett spännande projekt som knyter an till vår historia och vi är stolta över att kunna leverera betong till ännu en Älvförbindelse i Göteborg och då särskilt en så stor volym av innovativa undervattenprodukter och pumptjänster, säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong.