Blandar vulkansten i betong

Nu vill Thomas Betong göra som romarna, blanda in malen pimpsten i sin betong. Foto: Thomas Betong

Nu vill Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, göra som romarna, blanda in malen vulkansten (pimpsten) som bindemedel i sin betong. Tanken är att ersätta delar av cementen och på så sätt skapa klimatförbättrad betong.

– Vi har arbetat på detta i över ett år nu och har kommit fram till väldigt bra resultat.

– Det som nu återstår är att implementera denna typ av bindemedel, s.k naturliga puzzolaner av vulkansten, i den svenska betongstandarden, precis som man gjort i Storbritannien och Nordamerika, förklarar Ingemar Löfgren, FoU-chef på C-lab.

Redan 2006 startade Thomas Betong med provningar för att delvis ersätta cement med stenkolflygaska som bindemedel och levererade dessa produkter till Norra länken i Stockholm. Fram till 2011 fortsatt företaget att leverera betong med stenkolsflygaska till olika byggprojekt i landet.

2012 lanserade Thomas Betong sitt gröna erbjudande och är idag den i Sverige som producerar mest klimatförbättrad betong med upp till en halverad klimatpåverkan. I denna betong ersätts stora delar av cement som bindemedel med andra material. Hittills har det mest handlat om slaggprodukter från stål- och järnindustrin samt stenkolsflygaska. Men branschen arbetar hårt för att finna nya hållbara alternativ.

Ett sådant alternativ är bergarten pimpsten som bildas när lava snabbt kyls ned och härdar vid explosiva vulkanutbrott. Tack vare sin höga vattenhållande förmåga och giftfria natur, används pimpsten redan inom andra områden. Några exempel är kroppsvård, trädgårds- och landskapsarkitektur. Pimpsten är ett naturligt förekommande material med avsevärt lägre koldioxidavtryck jämfört med cement. Förhoppningarna är stora, inte minst med tanke på att mald pimpsten redan idag är godkänd och till stora delar används som ersättare i betong i bland annat USA, Storbritannien, Italien och Grekland.

Mot bakgrund av att pimpsten användes redan på romartiden är det minst sagt konstigt om vi inte skulle kunna använda samma material i Sverige idag. En gammal byggnad som står än idag och som de flesta känner till, Colosseum och Pantheon är bland andra uppförd med vulkanaska från Pozzuoli.