Thomas Betong investerar 19 miljoner kronor i nya silos

Nya silos producerar klimatförbättrad betong. Foto: Thomas Betong

Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, investerar nu totalt 19 miljoner kronor för att kunna producera klimatförbättrad betong på samtliga orter där företaget har verksamhet och minskar därmed även transportavstånden. Investeringen handlar i huvudsak om ytterligare 15 silos där man ska hantera alternativa bindemedel till cement.

– Tack vare dessa nya silos kommer vi att kunna producera klimatförbättrad betong, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 50 procent, från samtliga våra fabriker, säger Joakim Bjelkstam, affärsområdeschef Fabriksbetong.

Redan 2012 lanserade Thomas Betong den första klimatförbättrade betongen på den svenska marknaden. Sedan dess har utvecklingen för att minska CO2-utsläppen skett succesivt och redan innan den nu förestående investeringen är företaget den aktör i Sverige som producerar mest av betong med lägre klimatavtryck.

– På senare tid har vi märkt en allt större efterfrågan på klimatförbättrad betong och våra Thomagrön-produkter som vi erbjuder, säger Joakim Bjelkstam,

Investeringen, som berör 12 bindemedelssilos till affärsområde Fabriksbetong och tre till affärsområde Prefabricerad betong, kommer att vara genomförd under 2022.

– Då kommer vi kunna tillverka klimatförbättrad betong på samtliga våra fabriker.