Klimatförbättrad betong sparar 100 ton CO2 i Mölndal

Thomas Betong har levererat 2 500 kubikmeter klimatförbättrad betong till projektet MIMO. Foto: Thomas Betong

I Mölndals Innerstad bygger just nu NCC det nya kontorshuset MIMO. Projektet är totalt 38 000 kvadratmeter och omfattar nyproduktion av främst kontor, handel och serviceytor samt en renovering av en befintlig byggnad. Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group har levererat ca. 2 500 kubikmeterav sin klimatförbättrade betongprodukt Thomarön till projektet MIMO. Det innebär en besparing av 100 ton CO2 för projektet – motsvarande 60 000 mil av bilkörning.

Nya arbetsplatser är en viktig del i NCC:s stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i Mölndals innerstad. Genom grön, ekonomisk och social hållbarhet är målet att skapa en levande och attraktiv stadskärna för boende i kommunen, pendlare och arbetande i närområdet.

– Val av byggnadsmaterial är en central fråga i vårt hållbarhetsarbete. Att välja klimatförbättrad betong från Thomas Betong bidrar till en hållbar utveckling för oss, våra kunder och för samhällsutvecklingen, säger Sarah Pennycook, Fastighetsutvecklare, NCC Property Development.

Genom att Thomas Betong involveras tidigt i byggnadsprojekt kan både konstruktion och betong optimerats för att hålla nere klimatavtrycket med upp till 50 procent i förhållande till traditionell betong.

– Vi involverades redan i planeringsfasen och kan då optimera både betongen och konstruktionen. När man använder sig av traditionell standardbetong i tjockare konstruktioner bildas en kraftig värmeutveckling. I detta fall har vi kunnat ta fram en betong som både är betydligt bättre för miljön men som också minskar värmeutvecklingen i de tjocka konstruktionerna, säger Oscar Löfgren, Teknisk Säljare, Thomas Betong.

MIMO kommer att stå färdigt efter sommaren 2024 och blir miljöcertifierad enligt Breeam Excellent. Certifieringen innebär att NCC tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen.

– Våra hållbarhetsmål tvingar oss att tänka nytt och klimatsmart överlag. Det handlar om att göra aktiva val i alla skeden och aspekter som främjar en hållbar utveckling. Vårt samarbete med Thomas Betong har fungerat fantastiskt. Att vi minskar utsläppen i så hög grad är ett objektivt bevis på att den lever upp till våra högt ställda miljömål, säger Sarah.