Norrtälje kommun får 80 miljoner kronor för bredbansdutbyggnad

7 000 hushåll i Norrtälje får snabbt bredband. Foto: Norrtälje kommun

Över 80 miljoner kronor av statens bredbandsstöd för 2021 hamnar i Norrtälje kommun och gör det möjligt för över 7 000 hushåll att få snabbt bredband. Det här gör att kommunen kan nå det uppsatta målet på att 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbit/s till 2025.

Bredband till alla hushåll och företag är en viktig del i en framtidssäker infrastruktur i Norrtälje kommun. Fram till nu har kommunens mål att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 1000 Mbit/s till 2025 sett ut att vara svårt att nå. Orsaken har varit att kommunen är stor till ytan och att många hushåll och företag finns på landsbygden och i skärgården, områden där få bredbandsföretag velat investera i fiberutbyggnad.

– Ett av Allians för Norrtälje kommuns vallöften var att se till att bredbandsutbyggnaden snabbades på genom samverkan och samordning. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan bocka av ytterligare ett vallöfte från vårt handlingsprogram genom samverkan med vårt eget kommunala energibolag, näringsliv och föreningar. Dessutom gör det att fler kan bygga och bo i hela kommunen som också är ett av våra vallöften, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu ser det nämligen ut som att målet på 98 procent bredbandstäckning ska kunna nås, till stor del på grund av ett hårt arbete från kommunens bredbandssamordnare som i samverkan med både företag och föreningar sett till att cirka 80 miljoner kronor av statens bredbandsstöd för 2021 hamnar i Norrtälje kommun.

– I en första omgång delar PTS ut 730 miljoner kronor över hela landet, och det är fantastiskt att vi får över 10 procent av den summan. Det handlar om 29 olika projekt över hela kommunen som har en potential att nå runt 7 000 hushåll som får del av det här första stödet, säger Rasmus Lundholm, som är kommunens bredbandssamordnare.