Nästan 100 miljoner kronor i stöd till utbyggnad av bredband i Örebro län

Regeringen vill snabba på utbyggnaden av bredband i glesbygd. Foto: Arkivbild/Telia

Örebro län får ta del av drygt 98 miljoner kronor när Post- och telestyrelsen, PTS, delar ut sitt bredbandsstöd. Sammanlagt ska 4 245 byggnader runt om i länet anslutas med hjälp av stödet.

Post- och telestyrelsen har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnaden i Sverige. Ett av de verktyg som myndigheten förfogar över är det ekonomiska stöd för utbyggnad som årligen delas ut. I Örebro län betalas stödet ut i de områden aktörerna ansökt om med utgångspunkt i Region Örebro läns prioriteringar om var värdet av bredbandsutbyggnad är störst. Prioriteringarna har utformats tillsammans med länets kommuner som i sin tur har fört dialog med aktörerna om var i respektive kommun de bästa möjligheterna för utbyggnad finns.

I Örebro län har fyra aktörer beviljats stöd för att bygga ut bredbandsnätet i tio av tolv kommuner.

– De byggnader som nu beviljats stöd utgör ungefär en fjärdedel av de hushåll och företag på landsbygden som inte har tillgång till snabbt bredband i dag. Så det här är ett stort steg framåt för att nå målen om god tillgänglighet i hela länet, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Men vi är inte nöjda med detta, arbetet med nästa års stöd är redan påbörjat. Vår förhoppning är att vi ska mötas av ett starkt engagemang av alla inblandade även kommande år och att så många som möjligt tar vara på möjligheten att kliva in i den digitala gemenskapen, säger Nina Höijer.