Trafikverket ger investeringsstöd till snabbladdare

Trafikverket har 150 miljoner kronor till stöd för laddinfrastruktur. Foto: Trafikverket

Nu är det återigen möjligt att söka investeringsstöd till snabbladdare. Trafikverket har identifierat 28 platser i sex län, från Dalarna och norrut till Norrbottens län, där snabbladdare saknas längs de större vägarna. Trafikverket har totalt 150 miljoner kronor för stöd till infrastruktur som annars inte byggs ut. Publik snabbladdning kan vara ett komplement till annan verksamhet i anslutning till vägarna.

– Det är positivt att vi jobbar för att täcka hela Sverige med snabbladdare. Elbilister ska, precis som andra bilister, kunna köra genom hela landet, säger Hanna Eklöf, Trafikverket.

Redan när anbudet skickas in behöver marktillstånd finnas och kontakt med nätbolaget tas.

– Erfarenheter från tidigare utlysningar visar att elanslutningen kan ta lång tid. Anbudsperioden öppnar den 3 oktober och sista dag för att lämna anbud är den 21 oktober, säger Hanna Eklöf, Trafikverket.

Trafikverket har sedan 2020 beviljat investeringsstöd till nya snabbladdstationer. 15 av dem är redan i drift och i november beräknas 60 stycken vara i drift.