Sveriges största muddringsprojekt genom tiderna startar

Thomas Stubbfält, samordnad byggledare och Linda Wikman, projektledare Malmporten. Foto: Luleå hamn

Nu går Luleå hamn ut med sin största upphandling någonsin. Det rör projekt Malmporten, som syftar till att fördjupa farlederna och skapa en ny djuphamn i Luleå. Upphandlingen omfattar tillverkning och anläggande av kajelement, samt fyllnadsarbeten – uppdraget är planerat att starta vid årsskiftet 2023/2024.

Miljardsatsningen Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt genom tiderna och innebär på sikt en utbyggd hamn i Luleå, med djupare farleder och kraftigt stärkt godskapacitet. Projektet som har varit i planeringsfas sedan 2013, har nu nått ytterligare en viktig milstolpe. Den 22 december går Luleå Hamn ut med den största upphandlingen i projektet. Det gäller den nya kajen som ska byggas samt uppfyllnad av kajområdet. Kajen blir 1 068 meter lång och ungefär 50 000 kubikmeter betong kommer uppskattningsvis att användas till bygget. Förhoppningen är att teckna ett kontrakt med en entreprenör under november 2023. Detaljprojektering för kajelementen förväntas påbörjas därefter, med mål att kunna starta etablering av arbetsplatsen under våren och förtillverkningen av kajelementen hösten 2024.

– Jag har jobbat med entreprenader i nästan 40 år och det här är det mest komplexa projektet jag har varit med om någonsin. Det känns fantastiskt och nästan lite pirrigt att vi har kommit så här långt. Det hade aldrig varit möjligt utan alla konsulter, projektledare och andra experter som hjälpt oss genom den här resan. Vi har ett väldigt professionellt team, säger Thomas Stubbfält, samordnande byggledare på Luleå Hamn.

Utplaceringen av kajelementen är planerad att starta under sommaren 2025. 19 meter höga betongelement placeras ut och kontinuerligt kommer fyllnadsarbeten göras för att säkerställa utplacerade element inför vintern. Upphandlingen är den första och största bland flera. Bland annat kommer Sjöfartsverket ansvara för den omfattande muddringen av farlederna.

– Projekt Malmporten består av en rad olika entreprenader som tillsammans så småningom kommer bilda Malmporten. Det är ett genomförande i flera steg och det är mycket som ska koordineras och komma på plats innan projektet är klart. Många av oss har jobbat med det här under 10 års tid. Vi har nu ett väldigt spännande år framför oss. Det kommer innebära mycket arbete men det kommer bli fantastiskt att se det förverkligas, säger Linda Wikman, projektledare på Malmporten.

På grund av vinterförhållandena i Luleå kan arbetet bara pågå under isfri säsong. Den nya djuphamnen väntas stå klar under 2029/2030 och kommer innebära en mer än dubblerad godskapacitet. Luleå Hamn fyller ett stort behov i regionen som står inför infrastrukturutmaningar kopplade till den gröna omställningen, med nya godstyper och företagsetableringar som ökar belastningen på hamnen.

– Malmporten blir grundbulten för regionens fortsatta utveckling och kommer bli ett nav för övre norrlandsregioner och troligen även delar av Finland – eftersom hamnen håller öppet året runt, avslutar Linda.