Ökat stöd till laddinfrastrukturen

173,7 miljoner kronor beviljas i stöd till 1 165 nya laddstationer runt om i landet. Arkivbild

Klimatklivet ger mer stöd än någonsin till laddinfrastruktur. Stödet går till laddstationer på platser där de behövs för att det ska bli enklare för bilister och fordonsförare att ladda i hela landet. Intresset för stöd till laddinfrastruktur från Klimatklivet har varit rekordstort hittills i år. Efter den senaste ansökningsomgången är det nu klart att 173,7 miljoner kronor i stöd beviljas till 1 165 nya laddstationer runt om i landet.  

– De här nya laddstationerna för både personbilar och tyngre fordon är precis vad som behövs för att öka möjligheten att köra på el i hela landet. De byggs på de platser där laddare saknas idag, säger Isak Öhrlund, handläggare på Klimatklivet.

Nya regler gör att det är fler snabbladdare (högeffektsladdare) som får stöd än tidigare. Mer än hälften av de som fått stöd, 591 laddare, är snabbladdare. Av dessa är 36 avsedda för tyngre fordon. Det blir också fler laddare på varje plats, i genomsnitt nio laddpunkter per laddstation. 

Naturvårdsverket ger bara stöd till publik laddning i de områden där det finns ett behov av fler laddplatser. Laddoperatörer har möjlighet att lämna anbud på laddstationer i dessa områden.  

Ett område där laddinfrastrukturen varit eftersatt är Gällivare i Norrbotten där KWatt AB nu har fått stöd för att bygga fyra snabbladdare på 320 kW.    

– Vi hör och pratar med många elbilsägare om utmaningarna med att färdas i norra Norrbotten och har konstaterat att Gällivare är ett bra nav för en laddpaus. Det finns många mindre orter och byar runt om, samtidigt som det är en central placering för elbilsägare som reser från norra Norge till svenska kusten. Stödet möjliggör en stor investering i förhållande till möjlig avkastning i dagsläget. Laddinfrastrukturen behövs för att en övergång från fossilfria bilar ska kunna vara möjlig, säger Jens Andersson på KWatt AB.  

OK Q8 i Kungälv är en annan laddoperatör som fått stöd för att bygga snabbladdare för tunga fordon i Kungälv.   

– En bred publik laddinfrastruktur är nödvändig för omställningen till elektrifiering inom transportsektorn och en mer hållbar framtid. Stödet från Klimatklivet möjliggör en snabb etablering i den viktiga knutpunkt som Kungälv utgör, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OK Q8.