Stort intresse för laddplatser som matas från belysningsnätet

Smidig och tillgänglig laddning i lyktstolpar. Foto: Sustainable Innovation

Att ladda elbilar via gatubelysning var något som testades framgångsrikt i ett av våra tidigare projekt tillsammans med Askersunds kommun och Vattenfall. Bakgrunden var att behovet av publika laddningsplatser förväntades öka markant de kommande åren, och här fanns en möjlighet att påskynda utvecklingen.

Ambitionen var att göra laddning tillgänglig på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Belysningsnätet erbjuder stor möjlighet till laddning tack vare sin utbredning längs gator, vägar och parkeringsytor. 

Efter projektets avslut har Vattenfall drivit utveckling och kommersialisering, och flera kommuner planerar och bygger nu laddplatser som matas från belysningsnätet och ytterligare drygt tio visar redan intresse för lösningarna.