Peab asfalterar gatorna i Halmstad kommun

Uppdraget gäller underhållsbeläggningar med tillhörande anläggningsarbeten samt fräsningsarbeten och vägmarkering. Foto: Peab

Peab har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Halmstad kommun. 

– Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Halmstad att fortsatt minska sin klimatpåverkan med 200 ton per år, säger Ted Nimark på Peab Asfalt.

Uppdraget omfattar både underhållsbeläggningar med tillhörande anläggningsarbeten samt fräsningsarbeten och vägmarkering. Genom att erbjuda ECO-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan.

– Asfaltbeläggningar ställer höga krav på beständighet. De ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan. ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket radikalt minskar koldioxidutsläppen, säger Ted Nimark, platschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Det känns roligt att vinna en upphandling där Halmstad kommuns höga ambitioner på miljöområdet stämmer väl överens med våra egna. ECO-Asfalt är en viktig pusselbit i Peabs resa mot att vara klimatneutralt 2045, fortsätter Ted.

Kontraktet gäller fram till den siste december 2023 och det totala ordervärdet har en takvolym inklusive tillhörande förarbeten på 65 miljoner kronor.