Göteborgs nya centralstation - en del av Västlänken

Detaljprojektering för Göteborgs nya centralstation klar. Foto: NCC

Den underjordiska tillbyggnaden av Göteborgs centralstation är en del av det banbrytande projektet Västlänken. Den nya stationen ger en markant ökad järnvägskapacitet i regionen samtidigt som tågresenärerna får större frihet och komfort. Förutom den komplexitet som följer av att bygga en underjordisk station mitt i en storstad, innebar den mjuka göteborgska leran en extra utmaning, eftersom konstruktioner kan sätta sig med mer än en meter om inga förebyggande åtgärder vidtas.

När den nya centralstationen är klar kommer den att innebära stora förändringar för Göteborg och Västra Götalandsregionen, som är en av de snabbast växande regionerna i norra Europa. Designfasen inleddes 2016 och den första byggnadsfasen startade 2018. En viktig milstolpe uppnåddes 2021 när COWI:s detaljprojektering slutfördes. Göteborg är nu ett steg närmare att få tätare tågtrafik, kortare restider och färre byten för resenärer som reser in till stadens centrum.

Hela Västlänken utgörs av åtta kilometer dubbelspårig järnvägstunnel under centrala Göteborg och tre nya underjordiska stationer: Haga, Korsvägen och Centralen. COWI anlitades av NCC för att utföra ett brett spektrum av konsulttjänster för Centralen-delen, inklusive den detaljprojektering som slutfördes 2021.

Centralen-delen av Västlänken fortskrider väl, och COWI fortsätter att bistå NCC, Trafikverket och flera andra intressenter med de pågående byggnadsarbetena fram till den officiella invigningen, som är planerad till 2026. I projektet ingår en 400 meter lång underjordisk station. Den byggs med cut-and-cover-metoden i tätbebyggd stadsmiljö med utmanande markförhållanden.

Detaljprojekteringen var en komplex uppgift med många utmaningar för alla inblandade. Medarbetare från många olika discipliner samarbetade i ett team med NCC, Trafikverket och externa intressenter för att säkerställa att den slutliga designen höll världsklass. Centralen ligger i den mjuka göteborgska leran som är ökänd för sin låga konsolideringsgrad, vilket innebär att tunneln och stationen utsätts för stora belastningskrafter från de överliggande byggnaderna och underlaget.

För att möta dessa utmaningar presenterade Centralen-teamet en unik design med en kombination av slitsmurar och tvärmurar i stödstrukturen, för att ge mer stadga i den mjuka marken. Detaljerade 3D-BIM-modeller av betongkonstruktionen togs fram för att ge NCC och Trafikverket en mer detaljerad god visualisering av platsen. Omstruktureringen av befintlig infrastruktur och detaljprojekteringen av installation av ny infrastruktur utgjorde en betydande teknisk utmaning och krävde effektiv kommunikation mellan NCC, Trafikverket och infrastrukturägarna samt med externa parter som arbetade på intilliggande områden.

– Centralen är ett mycket komplext infrastrukturprojekt. Flera av våra team i Sverige, Danmark, Indien och Polen arbetade nära varandra och alla bidrog med sitt unika arbetssätt för att uppnå bästa möjliga resultat. Att arbeta under en pandemi har inte alltid varit lätt, men tillsammans med våra kunder NCC och Trafikverket har vi levererat en unik design som bidrar till att framtidssäkra regionens transportbehov. Det är ett nöje att få vara med och skriva ett nytt, spännande kapitel för Göteborg, säger Anna Egefalk, huvudprojektledare på COWIs avdelning för anläggningsteknik.