Trelleborgs Hamn beviljas EU-medel i två nya projekt

Trelleborgs hamn får 170 miljoner kronor av EU för att effektivisera infrastrukturen. Illustration: Trelleborgs Hamn

Sex nya svenska infrastrukturprojekt beviljas medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa, CEF, varav två av dessa tilldelas Trelleborgs Hamn. Genom projekten kan vi bidra till en bättre transportkorridor samt främja och effektivisera infrastrukturen i den nya hamnen för att på bästa sätt kunna möta morgondagens trafikvolymer.

Trelleborgs Hamn är mycket glada över det goda samarbetet med Trafikverket som ställt sig mycket positiva till våra ansökningar. I januari i år tillstyrkte regeringen de aktuella projektansökningarna vilket är glädjande. Att EU nu har godkänt våra två ansökningar belyser vår internationella vikt i transportkorridoren.

Cirka 170 miljoner kronor har beviljats i bidrag för de båda infrastrukturprojekten.

Det ena projektet har arbetsnamnet ”Optimization and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the Continent” och är i samarbete med TT-Line och Lübeck Port Authority, där Trelleborgs Hamn är koordinator. Det andra projektet har arbetsnamnet “Clean and Efficient Multimodal Hub in the Port of Trelleborg”.