Bro över Tidan vid Marieforsleden i Mariestad repareras

Karta med omledningsvägar under arbetets gång. Karta: Mariestads kommun

Nu inleds arbetet med att reparera bron över Tidan vid Horn längs Marieforsleden. Arbetet beräknas pågå i cirka fyra månader och innebär betydande trafikpåverkan i form av trafikomledningar. Tillsammans med vår entreprenör DAB kommer vi att utföra en rad arbeten mellan maj och september på bron över Tidan som är lokaliserad mellan DS Smith och Lidl. Arbetet är nödvändigt för att förlänga livstiden på bron som är i stort behov av renovering och underhåll.

Yt och tätskikt på bron är i stort behov av upprustning, att vi stänger av bron från trafik skapar bättre förutsättningar under arbetets gång för entreprenören och förkortar arbetet avsevärt i tid. Det kommer att bli väldigt bra när det är klart”, säger projektledare Sara Klint.

I samband med renoveringen byggs bron om med kantbalk och ytavlopp. Vi kommer också att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter med ett räcke mellan gång- och cykelväg och körbana.