Thomas Betong levererar klimatförbättrad betong till byggkoncernen Constos

Klimatförbättrad betong skräddarsydd för parkeringshus besparar Tullholmsviken 435 ton CO2. Foto: Thomas Betong

När Thomas Betong levererar klimatförbättrad betong till byggkoncernen Constos stora fastighetsprojekt, där 900 lägenheter byggs vid Tullholmsviken i Karlstad, kommer det att generera i en koldioxidbesparing på hela 435 ton.

– Deras betong har både egenskaperna och miljöprofilen som vi är ute efter, säger Johan Rosengren, platschef, Consto.

Av de tre kvarter som Consto bygger vid Coop Värmlands gamla tomt i nya Tullholmsviken, i centrala Karlstad, levererar Thomas Betong 2756 kubikmeter klimatförbättrad betong till projektets tillhörande parkeringsgarage.

– Vi är i full gång med det första kvarteret som ska bli bostadsrätter och hyresrätter men också en Coop-butik. Där har vi fyra stora våningar med parkeringsgarage på ungefär 1900 kvadratmeter. Ett under mark och tre ovan, säger Johan Rosengren.

Den klimatförbättrade betongen används för bottenplatta och väggar och är speciellt framtagen för att klara av att nedsaltade bilar körs in. Den ska även användas vid byggnationen av parkeringshusen för både kvarter fyra och sju.

– Vår klimatförbättrade betong Thomagarage Grön är skräddarsydd för just P-hus och ger upp till 50% koldioxidreduktion i förhållande till vanlig anläggningsbetong. Dessutom har den förbättrad täthet och är ljusare vilket minskar belysningsbehovet i garagen, säger Jonas Kilman, Teknisk säljare Värmland, Thomas Betong.

Betongen planeras att levereras löpande fram till januari 2022 och innebär en koldioxidbesparing på hela 435 ton CO2 för projektet. Byggstart för Consto skedde i januari i år och färdigställandet av de tre kvarteren beräknas stå klart 2025.