Valbo i Gävle får tre supersnabbladdare

OKQ8 vill öka tillgängligheten för elbilsförare i hela landet. Foto: OKQ8

Nu öppnar OKQ8 och Skellefteå Kraft tre supersnabbladdare, med vardera två laddpunkter, i Valbo utanför Gävle. Målet med den stora satsningen på svensk laddinfrastruktur är att öka tillgängligheten för elbilsförare i hela landet genom Sveriges största nätverk, med 800 laddpunkter, fördelade på 300 OKQ8-stationer, senast 2026.

Antalet elbilar och laddhybrider i Gävle kommun växer i snabb takt. Den växande flottan av laddbara bilar gör att behovet av publika laddstolpar ökar. Under 2021 ökade antalet laddbara bilar med 70 procent i Gävle, från 1 114 till 1 893 fordon. I slutet av januari i år fanns 1 967 elbilar och laddhybrider i kommunen.

Utöver att säkerställa laddning för lokala elbilsförare blir Valbo utanför Gävle en strategiskt viktig knytpunkt inom nätverket med supersnabbladdare på grund av läget invid E16 och sammankopplingen med E4:an.

Om fler ska byta ut bilen med förbränningsmotor till en elbil måste det bli smidigare att ladda. Det ska också vara lika enkelt att betala för elen som för bensin eller diesel, menar OKQ8.

– Vi är stolta över att, tillsammans med Skellefteå Kraft, fortsätta utrullningen av vårt rikstäckande nätverk för supersnabbladdning i Sverige. Vi är övertygade om att enklare och snabbare laddning ökar mångas vilja att byta till elbil, en viktig del i omställningen till klimatneutral mobilitet, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

När de tre supersnabbladdarna med totalt sex laddpunkter öppnar på OKQ8s station i Valbo vid E16 kommer betalning kunna ske smidigt både med vanligt bankkort, laddkort från OKQ8 och med appen OKQ8 Elbilsladdning. Oavsett betalningsform tillkommer ingen extra kostnad för kund.

– Transporter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och därför satsar vi stort på utbyggnaden av supersnabbladdare på OKQ8:s stationer. Det känns fantastiskt att vi nu sätter ytterligare tre laddare i drift så att vi tillsammans gör det enkelt för konsumenterna att göra ett bättre val, säger Sanna Lundström, tf chef affärsområde marknad på Skellefteå Kraft.