Vatten och avlopp i Nordmaling blir dyrare

Nordmalings avloppsreningsverk. Foto: Vakin

Ökad kostnadsnivå för vatten och avlopp har gett ett underskott i Nordmaling. Det gör att Vakin föreslår höjda VA-taxor i Nordmalings kommun. Förslaget innebär en höjning för en villa på cirka 170-200 kr per månad säger Mikael Lundin, VA-chef vid Vakin. Ett underskott som ska återbetalas och ökade kostnader för el, kemikalier för avloppsrening och underhållskostnader, gör att Vakin föreslår höjda VA-taxor i Nordmalings kommun.

– Vi har ett underskott i Nordmaling de senaste åren, som fortsätter att öka framåt. För att få en ekonomi i balans behöver vi höja avgifterna 2023 och troligtvis även 2024. Förslaget innebär en ökad kostnad för en vanlig villakund på omkring 25 procent. Det motsvarar ca 170-200 kr/månad, säger Mikael Lundin, VA-chef.

Vatten och avlopp finansieras av avgifter inte av skatter. Varje kund betalar sin del av kostnader för vattenproduktion, underhåll av anläggningar och ledningsnät och avloppsrening. Vakin är inte vinstdrivande.

– Vanliga missuppfattningar är att vi är skattefinansierade och att vi tjänar pengar på vatten och avlopp, säger Mikael Lundin, VA-chef. En trygg och säker vattenförsörjning och rena vattendrag kostar pengar. Tillsammans finansierar vi vatten i kranen och renat avloppsvatten.

Det blir en större höjning på avgifter för avlopp än på dricksvatten, eftersom avloppsrening är dyrare än dricksvattenproduktion. En större del av höjningen läggs på kubikmeterpriset, vilket innebär att kunderna i större utsträckning kan påverka sina kostnader genom att spara vatten.

– I Nordmaling har Vakin arbetat mycket med uppdatering av tillstånd, digitalisering av ledningsnät, uppgradering av styrsystem och aktiv läcksökning. Att arbeta förebyggande är viktigt för en trygg vattenförsörjning i framtiden och att kunna minska kostnader på lång sikt, berättar Mikael Lundin.