Regioner vill se mer infrastruktur i Örebro

Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län. Foto: Pressbild/Mälardalsrådet.

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Många av transporterna går till eller från Örebroregionen. I vår avgör regeringen vilka spår och vägar som ska byggas kommande år och nu sluter grannregionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete upp bakom Örebros krav om att satsa på Hallsberg, järnvägen genom Örebro och Mälarbanan.

Trafikverket har lämnat sitt förslag till vilka infrastruktursatsningar som ska göras fram till 2033 och nu är det upp till regeringen att avgöra vilka spår, vägar och farleder som ska byggas. Resurserna är begränsade och det kommer behövas hårda prioriteringar. Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har länen i Stockholm-Mälarregionen enats om sju tydliga krav på regeringen om vad som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

– Vi har samlat oss över regiongränser, kommungränser och partigränser och lämnat ett tydligt krav till regeringen om att sätta nyttan främst. Örebroregionen är ett av Sveriges bästa logistiklägen och brister i infrastrukturen här får snabbt negativa effekter för hela landets transporter. Med bättre spår på Mälarbanan och genom Örebro blir det enklare för vardagspendlarna att resa hållbart och affärsresenärerna att ta tåget mellan Oslo-Örebro-Stockholm, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län.

En analys från Mälardalsrådet visar att nyttan skulle vara sex miljarder kronor för Örebro län om staten lyssnade på Stockholm-Mälarregionen när infrastrukturen ska prioriteras senare i vår. Det handlar om restidsnyttor när det går snabbare att ta tåget till jobbet i Lindesberg, vinster för företag när det går snabbare att frakta gods genom Örebro och markpriserna ökar i Kumla. Totalt skulle nyttan uppgå till 120 miljarder kronor för hela landet om regeringen följde Mälardalsrådets prioriteringar.

De sju regionernas krav på regeringen har samordnats av Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits och presenteras på Örebroregionens infrastruktur- och transportdag. Infrastrukturdagen hålls i år utifrån temat “Vad gör regionen för att ställa om till hållbara transporter?” och samlar representanter för regionens politik, tjänstepersoner och näringsliv. Under dagen presenteras även det storregionala Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen.