Förslag för bättre kollektivtrafik till sjöss

Skärgårdsbornas ska få tillgång till god året-runttrafik. Foto: Waxholmsbolaget

Nu släpper Region Stockholm Sjötrafikutredningen som stakar ut den långsiktiga inriktningen för regionens sjötrafik. Förslaget är att tyngdpunkten ska ligga på fler och mindre snabbgående fartyg för att underlätta för de som bor och verkar i skärgården. Trafik från Strömkajen kommer finnas kvar men anpassas bättre efter säsong.

– En pålitlig sjötrafik är en förutsättning för en fungerande vardag i skärgården. Sjötrafikutredningen syftar till att både underlätta för skärgårdsbornas pendling under hela året och för att stärka besöksnäringen. De pendelbåtar som vi sjösatt under senare år uppskattas även av många arbetspendlare och det finns en potential att bygga ut pendelbåtstrafiken ännu mer, säger Michaela Haga (C), ordförande i Sjötrafikberedningen i Region Stockholm.

Bakgrunden är att stora delar av fartygsflottan behöver ersättas då många av fartygen närmar sig sin tekniska livslängd. För att besluta om vilken typ av fartyg som ska ersätta de äldre tar Regionen nu inriktningsbeslut för att skapa en så bra sjötrafik som möjligt. Sjötrafikutredningen omfattar såväl stadsnära pendelbåtstrafik som skärgårdstrafik, och tar hänsyn till behoven av koppling mellan olika kollektivtrafikslag.

– Nu ändrar vi fokus så att skärgårdsbornas intressen av en god året-runttrafik kommer i första rummet. Med fler turer och förutsägbara tidtabeller hoppas jag att fler ska vilja bosätta sig i skärgården året runt så att vi verkligen får en levande skärgård. Jag är också stolt över att vi nu tar ett stort steg mot en ny pendelbåtlinje mellan Norra Ulvsunda och Gamla stan. Att använda den nyaste tekniken för att erbjuda fler Stockholmare möjligheter att nyttja våra äldsta vägar, vattenvägarna, känns underbart, säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd.

Utredningen har varit på remiss vid två tillfällen, under 2020 och 2021. Vid andra tillfället kom 40 yttranden in från kommuner, myndigheter, intresseorganisationer och bryggföreningar, varav de flesta var positiva.