Nedlagda flygfältet i Barkarby flyttar ner i tunnelbanan

Arkitektbyrån White har utformat Barkarbystadens station. Foto: Region Stockholm

Vid Barkarbystadens station kommer man att kunna ta rulltrappan ner till plattformen, och blicka ut över ett rörligt molntäcke. Konstnären Helena Byström låter minnen från det nedlagda flygfältet i Barkarby flytta ner i tunnelbanan. Ett molntäcke och en blå himmel breder ut sig längs plattformens väggar.  Att vara långt under jord och samtidigt sväva i det blå var en kontrast som konstnären Helena Byström bland annat arbetat med när hon tillsammans med arkitektbyrån White utformat Barkarbystadens station. 

– Jag tänker att man får en andningspaus när man står och väntar på tåget. Att se molnformationerna blir ett slags kontemplation över något som är i ständig förändring. 

Med hjälp av projektorer skapas en himmel med molnformationer som långsamt rör sig och omformas. 

xx

Vid Barkarbystadens station kommer man att kunna ta rulltrappan ner till plattformen. Foto: Region Stockholm

– Det känns spännande att använda sig av nyare teknik i mitt verk. Det är ett uttryck man annars inte ser i konsten i tunnelbanan.

Barkarby flygfält var under nästan hundra år aktivt som både civil flygplats och som flygflottilj inom försvaret. 2010 lades verksamheten ner och kommande år kommer den nya stadsdelen Barkarbystaden, med en egen tunnelbanestation, att växa fram här. 

 –  I dag tänker nog de flesta på shopping när de tänker på Barkarby. Men tidigare var Barkarby förknippat med flygande.

Att ta avstamp från platsen och flygfältets historia passade väldigt bra in på hur Helena Byström brukar arbeta. Det är en nyfikenhet på människor, platser och händelser som driver henne, förklarar hon. Tidigt i processen träffade hon personer som varit verksamma vid flygfältet. Bland annat besökte hon Kamratföreningen för F8 flygflottilj som möts regelbundet för lunchträffar där de delar berättelser och minnen från flygfältets historia.