Lanserar det nationella samverkansprogrammet AI Innovation of Sweden

Satsningen på en y AI-nod uppgår i dagsläget på cirka 50 miljoner per år. Foto: Region Stockholm

Behovet av att accelerera AI-tillämpning i Sverige är mycket stort. Enligt en rapport av Myndigheten för digital förvaltning beräknas värdet av att använda AI i offentlig sektor till 140 miljarder per år. Genom lanseringen av Stockholmsnoden växer AI Innovation of Sweden som organisation, och etablerar sig i en av Europas mest innovativa städer och blir en del av Stockholms unika ekosystem av start-ups, stora företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner.

– AI är en fantastisk möjlighet för regionen och våra invånare. Implementerat på rätt sätt kan det förbättra våra sätt att arbeta och AI kan rädda liv såväl som onödigt lidande. Jag ser fram emot ännu tätare samarbete så att vi kan lära oss att på bästa sätt nyttja den stora potentialen med AI men också diskutera och lösa frågor om etik, integritet och säkerhet, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd.

Noden har en stark regional uppbackning av Region Stockholm, Stockholms Stad liksom av universitet, lärosäten och näringsliv i Stockholmsregionen, och ska underlätta för nya och befintliga partners att samverka och initiera nya projekt, lokalt, regionalt och nationellt. Förutom noden i Storstockholm finns idag noder i Örebro, Göteborg och södra Sverige. Förstudier pågår för att öppna noder i norra Sverige och Linköping.

– Vi tar nu ett viktigt steg i vårt arbete för att accelerera och främja innovation. Förhoppningen är att centret ska komplettera andra satsningar och bli en viktig pusselbit i arbetet med att rusta Region Stockholms viktiga verksamheter för framtiden och skapa tydliga legala och etiska riktlinjer för användning av AI, säger Daniel Forslund (L), ordförande Innovations- och utvecklingsutskottet.

– Stockholm och Sverige ska vara världsledande i att använda digitaliseringens möjligheter. Genom etableringen med AI-noden i Stockholmsregionen stärks Stockholms möjligheter att utveckla konkurrenskraft och välfärd. Jag vill sammanföra forskning med offentlig och privat sektor för att stärka testbäddar och miljöer för utveckling av AI. Stockholm må vara litet i en internationell jämförelse, men vi ska ändå tillhöra den digitala världseliten, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd i Stockholms stad.