Käppalaverket uppgraderar mobilnät för 5G

Uppgraderingen har strategisk betydelse för framtida användningsområden inom 5G. Foto: Käppalaförbundet

Netmore har fått i uppdrag att inleda uppgradering av mobilnätet i samband med att Käppalaförbundet moderniserar och bygger om Käppalaverket. Det uppgraderade nätet kommer att förses med 4G-förstärkning och så kallad Mocn-lösning som möjliggör för mobiloperatörer att ansluta till nätet direkt i respektive core-nät. Uppgraderingen innebär även att nätet förbereds för 5G. I samband med detta görs även en uppgradering av det IP-Core-nät som nyttjas för Käppalaförbundets Wi-Fi, vilket även kommer innebära att ett stort antal tillfälliga arbetsplatser förses med täckning.

Bakgrunden till att Käppala har beslutat om att uppgradera sina mobilnät är en kombination av utökade behov och att 2G- och 3G-näten är under avveckling. Arbetet med att uppgradera mobilnäten hos Käppala påbörjas under mars 2022 och beräknas fortlöpa till september i år.

– Vi är glada att Käppalaförbundet beslutat att modernisera, och ser fram emot att leverera en cybersäker och robust lösning av hög kvalitet. Uppgraderingen har strategisk betydelse för framtida användningsområden inom 5G, säger Andreas Stenhager, CCO, Netmore