90 procent av befolkningen ska ha 5G innan slutet av 2023

Telenor och Tele2 fortsätter utrullningen av 5G. Arkivbild

Nu fortsätter Telenor och Tele2 utrullningen av 5G till ännu fler delar av Sverige. Genom det gemensamma nätbolaget Net4Mobility, kommer 90 procent av Sveriges invånare att få tillgång till 5G innan slutet av 2023 och resterande delar av landet under 2024.

Tele2 och Telenors gemensamma nätbolag Net4Mobility intensifierar nu utrullningen av 5G under 2022 med ambitionen att nå 90 procent av befolkningen innan slutet av 2023. Operatörerna kommer även att fortsätta modernisera 4G-nätet, så att kapaciteten ökar med upp till 200–300 procent och utöka antalet sajter med 60 procent för både 4G och 5G.

 – Utbyggnaden av 5G är nog den största nätmodernisering som vi gjort för våra användare. Den här satsningen kommer inte bara att ge ett 5G-nät i världsklass, utan också ett mycket bättre 4G-nät, säger Björn Lindberg, nätexpert på Tele2.

I dag är utbyggnaden av 5G påbörjad på 37 orter och längst har operatörerna kommit i Stockholm och Göteborg med kranskommuner. Med rätt förutsättningar kan stora delar av Sveriges befolkning se fram emot 5G-täckning redan i år. Under första halvåret 2022 kommer vi att utöka utbyggnaden av 5G i exempelvis Malmö, Linköping, Uppsala och Visby.

– Vi står redo och vår ambitionstakt är hög. Vilka orter som kommer att bli aktuella är beroende av flera omständigheter så som bygglov, fiber och tillgång till el. Arbeten sker på flera ställen i landet samtidigt för en snabb och stabil utrullningstakt. Materialförsörjningen är också central med tanke på tillgången till halvledare, men här har vi tagit höjd för den kända brist som finns, säger Sara Kebert, nätexpert på Telenor.

5G ger högre hastigheter, snabbare svarstider, ökad kapacitet och är mer klimatsmart än tidigare tekniker. I takt med att användarnas behov förändras utvecklas också nya tekniker. Till exempel är 5G gjort för Internet of Things och för att flera enheter ska kunna vara uppkopplade samtidigt utan fördröjning. Med det nya 5G-nätet som bas ser många företag stora möjligheter till affärsutveckling, automatisering och digitalisering.