NCC tar order av Uppsala Vatten värd 270 miljoner kronor

Uppsala Vatten upprustar och modernisera avloppsreningsverket Kungsängsverket. Foto: Uppsala Vatten

NCC har fått i uppdrag av Uppsala Vatten att upprusta och modernisera reningsverket Kungsängsverket. Det behövs för att klara Uppsalas befolkningstillväxt och ökade krav på en effektiv och robust avloppsvattenrening. Ordervärdet är cirka 270 miljoner kronor.

Uppsala fortsätter att växa och kommunens befolkning beräknas nå 320 000 personer till 2050. Befolkningsökningen är den huvudsakliga anledningen till att Uppsala Vatten behöver upprusta och modernisera avloppsreningsverket Kungsängsverket. Byggstart för projektet är planerad till september 2021 och det beräknas vara klart i september 2024.

– Tillsammans med NCC ska vi nu modernisera reningsverket. NCC har stor erfarenhet av att arbeta med VA-projekt, vilket var en avgörande faktor när vi upphandlade entreprenör. Deras expertkunskaper och det faktum att de kunde erbjuda ett förslag som var ekonomiskt fördelaktigt för Uppsalaborna gjorde att vi valde NCC för det här uppdraget, säger Hans Hörting, projektledare på Uppsala Vatten.

 

Med planerad start i september 2021 ska NCC bygga en ny anläggningsdel för grovrening som ska ersätta en befintlig anläggning samt bygga två nya reningsbassänger. De två nya bassängerna ska byggas i samma läge som de gamla men lite närmare varandra och förses med en gemensam överbyggnad och teknikutrymme.

 

NCC har flera liknande pågående projekt inom området och arbetet utförs tillsammans med experter inom vatten- och miljöteknik.

– Sveriges vatten- och avloppsanläggningar är i stort behov av att moderniseras och investeringsbehovet är stort. Tillsammans med Uppsala Vatten framtidssäkrar vi nu stadens avloppsrening, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.