Utbyggnaden av 5G försenas på grund av komponentbrist och logistikproblem

Komponentbristen är just nu stor. Foto: Induo

Sveriges utbyggnad av 5G haltar just nu och vi riskerar att hamna efter våra grannländer rapporterar flera tidningar. Komponentbrist och logistikproblem lyfts som två av de största källorna till problem, och detta ställer så klart till det när vi skall lämna äldre mobiltekniker bakom oss.

Telias och Tele2s ambition är att 90 procent av befolkningen ska ha 5G till 2023, vilket är ett ambitiöst mål mot denna bakgrund. Samtidigt pågår arbetet med att montera ned 2G och 3G och många organisationer behöver ställa om snabbt. Framförallt de som använder 3G i glesbygd idag riskerar att hamna litet i bakvattnet 2023 när 3G näten kommer släckas. Eftersom 5G inte hunnit nå hela Sverige kan det kännas svårt att investera i en teknik som inte är fullt utbyggd, men det behöver inte vara svårt. Det finns förenklat två vägar att gå.

De allra flesta enheter som klarar 5G har stöd även för 4G-teknik. Finns inte 5G så kör enheten 4G. Detta gör att när operatörerna byggt ut nätet så kommer enheterna att gå över till 5G automatiskt. Det finns också standarder för framförallt enklare larmsystem och övervakning som är en del av både 4G och 5G avsedda för Internet of Things.