Skanska bygger ut Stockholms tunnelbana i Nacka

Skanska bygger ny tunnelbaneetapp i Nacka. Visionsbild: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Region Stockholm för utbyggd tunnelbana om en ny etapp i Nacka. Kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor och kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.

Projektet omfattar nybyggnation av en tunnelbanetunnel om cirka 1 200 meter inklusive ett plattformsrum och två biljetthallar för station Nacka. Detta är en del av utbyggnaden av nya tunnelbanans Blå linje där Nacka är den sista stationen på den östliga utbyggnaden. Arbetet inkluderar i huvudsak bergtunnlar och schakt, ovanjordsberg, markarbeten i tunnlarna, betongarbeten, tillfälliga installationer och tillfälliga trafikomläggningar.

Entreprenaden kommer att ha stort fokus på att minimera klimatpåverkan och ska bedrivas i enlighet med miljöcertifieringssystemet CEEQUAL. Målet för beställaren är nivån Very good. CEEQUAL-arbetet ska integreras i både projektering och produktion.

Byggstarten är planerad till första kvartalet 2022 och projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2026.