Digital plattform för fossilfria transporter

Tillväxtverket har beviljat stöd för digital plattform som visar upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel. Foto: Region Dalarna

Tillväxtverket har beviljat stöd för en ny digital plattform som visar upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut.

– Detta är ett steg i rätt riktning och kommer att göra det enklare för företag att planera sin omställning till fossilfria transporter, säger Birgitta Sacrédeus (KD), Regionråd i Region Dalarna.

För att nå klimatmålet för transportsektorn och minska utsläppen med 70 procent till 2030 är utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur en nyckel. Många företag har idag svårt att planera för hur de ska ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel.

– Industrin i Dalarna och Gävleborg kännetecknas av värld­sled­ande produkter för den svenska exportmarknaden. Här är de tunga vägtransporterna i regionerna en förutsättning - samtidigt som de står inför stora utmaningar. Det finns ett stort engagemang hos industrin att ställa om både de egna verksamheterna och godstransportsystemet mot fossilfrihet men då behöver förutsättningarna vara mera kända, säger Birgitta Sacrédeus.

Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att arbeta fram en gemensam digital plattform som offentliga aktörer nu ska utveckla tillsammans med näringslivsaktörer i Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Gotland, Örebro och Jämtland Härjedalen och Kalmar.

– Många som vill ställa om till fossilfria transporter upplever idag att det är svårt att veta om det kommer att finnas tillgång till el och fossilfria drivmedel. Med en rikstäckande digital plattform får de en möjlighet att planera och vara med och påverka utvecklingen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Plattformen kommer innehålla regional information om utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur för både personbilar och lastbilar. Det ska även finnas en strategisk del där små och medelstora företag kan komma med förslag på infrastrukturutbyggnad baserat på näringslivets egna prognoser. Det kommer också bli möjligt att testa olika scenarion för till exempel nyetableringar och bostadsbyggande och på det sättet ge politiken på lokal, regional och nationell nivå ett bättre beslutsunderlag.