Elbilslandet Syd stödjer omställningen till fossilfria fordonsflottor

Elbil och laddhybrid fungerar utmärkt i Elcoms verksamhet. Foto: Elbilslandet Syd

Vid årsskiftet avslutades Elbilslandet Syd. Det är ett ERUF-finansierat projekt som drevs av Region Skåne i samverkan med Skånes Kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation samt med medfinansiering av Region Blekinge och Energimyndigheten.

– Det övergripande målet med projektet var att öka andelen lätta transporter som utförs med elfordon och andra fossilfria drivmedel för att minska koldioxidutsläppen från transporter, säger Sabine Täuber från Skånes Kommuner.

Elbilslandet Syd har på olika sätt gett stöd till små och medelstora företag i Skåne och Blekinge för att motivera, inspirera och underlätta deras arbete med att ställa om sina lätta fordon till att bli fossilfria. Projektet var uppdelat i fyra delprojekt och Skånes Kommuner ledde delprojektet ”stödja företagens omställning till fossilfria fordonsflottor” och deltog i ytterligare två: ”stödja omställningen till fossilfria fordonsflottor” och ”stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur för normalladdning”.

– Det är en komplex omställning och därför fanns det ett stort värde i att samarbeta och att ta hjälp av varandra. En mer hållbar bilism kan bidra till en bättre livsmiljö, vilket i sin tur också leder till mer attraktiva kommuner både för invånare och företag, säger Sabine Täuber.

Projektgruppen har nu tagit fram material som kan ge inspiration på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Bland annat har det tagits fram en vägledning med information och tips kring processen att välja rätt fossiloberoende bil och även ett kalkylverktyg för att jämföra kostnader och utsläpp av olika bilar. Det finns även ett utbildningspaket med fem olika filmer som går att se på Youtube.

– Stödmaterialet som projektgruppen har tagit fram grundar sig på vad vi har lärt oss genom arbetet med företagen och genom en kontinuerlig omvärldsbevakning. Det är användbart både för kommuner och andra typer av organisationer. Vi hoppas på stor spridning så att det kan komma till nytta för så många som möjligt, säger Sabine Täuber.