Helsingborgs Hamn skriver under det skånska elektrifieringslöftet

Helsingborgs Hamns verksamhet ska drivas fossilfritt 2024 och resan har börjat. Foto: Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn har skrivit under det skånska elektrifieringslöftet, ett nationellt regeringsinitiativ för att minska klimatförändringar och tillsammans skapa bättre och hållbarare förutsättningar för transportsektorn genom en omställning till eldrift.

Totalt har 17 regioner i Sverige lämnat in elektrifieringslöften och gemensamt finns goda förutsättningar att skapa en hållbar tillväxt genom konkreta projekt och samarbeten. Skånskt elektrifieringslöfte är även kopplat till att tillräcklig överföringskapacitet till regionen kan säkras, att näten inom regionen byggs ut och att mer lokal elproduktion etableras.

På en pressträff presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth en helhetsbild för den nationella omställningen. Målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och att 2045 ha ett nollutsläpp.

– Vi vill vara med i framkant och detta löfte om elektrifiering faller i linje med vår egen ambition att vara Nordens mest hållbara hamn 2022, så det känns som ett naturligt steg att skriva under. Att vara del av detta nationella initiativ ger oss ytterligare krafter att nå våra mål, säger Bart Steijaert vd på Helsingborgs Hamn.

Skåne kommer vara plats för elektrifieringspilotprojekt av regionala godstransporter då regionen erbjuder en tät befolkning med bra kundunderlag, bra klimat, korta avstånd och fördelaktig topografi. Skåne som är en stor transitregion har tillsatt en Effektkommission för att se till helheten och för att säkerställa en hållbar tillväxt i regionen.