Zaptec Sverige växer på laddmarknaden

Zaptec har på kort tid etablerat sig bland de främsta företagen inom laddsystem för elbilar i Sverige. Framgången bygger på högkvalitativa produkter som ska vara enkla att använda samt ett stort landsomfattande nätverk av certifierade återförsäljare, enligt Anna-Karin Andersen, vd för Zaptec Sverige.

– När vi klev in på svenska marknaden 2019 fanns det fortfarande en uppfattning att det krävs enorma investeringar i elnäten för att möta ett ökat effektbehov för elbilsladdning, men de senaste åren har uppfattningen ändrats, säger hon.

Sedan uppstart har tillväxten varit kraftig. Redan 2020, det första fullständiga driftåret, hade Zaptec Sverige en omsättning om 20 miljoner kronor och gjorde ett positivt resultat.

Under 2021 nästan fyrdubblades omsättningen jämfört med 2020, till 74 miljoner kronor med fortsatt positivt resultat. Idag har företaget fyra anställda, ett nätverk av konsulter och över 230 återförsäljare i Sverige.

– Zaptec har gått i bräschen och visat att smart styrning möjliggör laddning vid tidpunkter då elanvändningen är låg. Dessutom är det ett sätt för fastighetsägaren att minska sina el- och nätkostnader, säger Anna-Karin Andersen.

Zaptecs intelligenta laddstationer för villor, flerbostadshus och företag är utvecklade för tuffa nordiska förhållanden. Smart styrning av elanvändningen tillsammans med robust hårdvara, gör produkterna populära.

– Men det är inte bara våra intelligenta och robusta produkter som är nyckeln till vår frammarsch. Våra medarbetare är några av Sveriges kunnigaste inom elbilsladdning och samtidigt är de otroligt kundorienterade. Varje dag gör de Zaptec Sverige lite bättre, avslutar Anna-Karin.