Örebro bygger ut VA-nätet

Nya områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Örebro. Arkivbild

Örebro växer, så nu bygger man ut och stärker upp ledningsnätet. Nu påbörjas arbetet med att gräva ner nya VA-ledningar från Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden. Arbetet beräknas pågå i cirka 9 månader och utförs av Lindesbergs Grus & Maskin.

– Staden växer norrut samtidigt som nya områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det gör att vi behöver nya, större ledningar. När de nya ledningarna är på plats får vi bättre kapacitet, med ett bättre vattenflöde och tryck i ledningarna norrut. Vi kommer börja gräva i Karlslundsområdet och jobbar oss sedan vidare mot Mellringerondellen, säger Joakim Skog, projektledare på Örebro kommun.

Längre fram kan arbete komma att utföras på flera ställen utmed sträckan samtidigt. Vid tillfälligt begränsad framkomlighet.