Slutbesiktning av vattenreservoaren Lyra slutligen godkänd

NCC och Örebro kommun oense om slutbesiktning av vattenreservoaren Lyra. Foto: Örebro kommun

Entreprenören NCC bygger Örebros nya vattenreservoar Lyra. Vid första slutbesiktningen underkändes entreprenaden på grund av brister i betonggjutningen. Efter åtgärder från NCC, och ny besiktning är entreprenaden enligt besiktningsmannen godkänd. Men Örebro kommun anser att det fortfarande finns fel som måste avhjälpas och att entreprenaden inte borde ha godkänts.

Enligt entreprenören NCC är Lyra nu färdigbyggd och under september och oktober har Lyra genomgått en omfattande slutbesiktning av de olika delarna i bygget såsom stål, el, styrsystem, brandskydd, ventilation, betong samt byggnaden i sin helhet. Besiktningen genomfördes av en besiktningsman och ett team av biträdande besiktningsmän med olika kompetenser.

Slutbesiktningen av Lyra visade på brister i gjutningen av själva vattenreservoaren och på grund av detta underkände besiktningsmannen entreprenaden.

– Det är stora brister som besiktningsmannen pekar på, till exempel att betongen är för tunn på vissa ställen, att betongen inte är tillräckligt väl blandad, och att det finns luftbubblor i betongen, säger Stefan Sjögren, enhetschef på Vattenverket.

Nu har en ny besiktning genomfördes av betongarbetena, och enligt besiktningsmannen kommer han nu att godkänna entreprenaden, vilket Örebro kommun och de betongsakkunniga motsätter sig.

– Vi har ännu inte fått besiktningsmannens skriftliga utlåtande, så vi vill invänta det. Men Örebro kommun anser att entreprenaden fortfarande innehåller fel som måste avhjälpas. Både vi och de biträdande besiktningsmännen, som har expertkunskap inom betong, anser att entreprenaden inte borde ha godkänts. Slutbesiktningen visar tydligt att NCC inte har byggt betongkonstruktionen enligt de handlingar vi har gett dem, vilket innebär att den inte är kontraktsenlig, säger Stefan Sjögren.

– Vi kommer ta ansvar för att Örebroarna får en stabil och säker vattenreservoar så processen kring Lyra kommer att fortsätta, exakt hur vet vi inte idag. Den stora frågan är om vi har fått den reservoar som vi har beställt, och som kommer stå stabilt i 100 år. Vi är inte helt säkra på det och kommer därför att genomföra undersökningar och utredningar för att säkerställa att Lyra kan leva upp till kvalitetskraven, säger Stefan Sjögren.

I väntan på de undersökningarna och utredningarna kommer vi att avvakta med fortsatta betalningar till NCC.