Västra Götalandsregionen satsar på elektrifiering av kollektivtrafik med båt

För att nå koldioxidmålet behöver elektrifiering av samtliga transportslag påskyndas. Foto: Eddie Löthman

Västra Götalandsregionen att göra flera satsningar för att påskynda elektrifieringen av kollektivtrafik med båt. Under fredagen fattade regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden beslut om ekonomiskt stöd för utbyggnad av elladdinfrastruktur i Lindholmen i Göteborg, Ångbåtskajen i Lysekil och Ångbåtskajen i Strömstads norra hamn.

– För att nå koldioxidmålet behöver elektrifiering av samtliga transportslag påskyndas. Fartygstrafiken förbrukar stora mängder fossilt drivmedel. En övergång till eldrift eliminerar i princip utsläppen av koldioxid men minskar även såväl energianvändning och utsläpp av kväveoxider som buller, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Buss och eldriven spårtrafik, som står för den absolut största delen av kollektivtrafiken, är redan näst intill 100 procent förnybar. Fartygstrafiken drivs fortfarande till största delen på fossil diesel och står därför för en oproportionerligt stor andel av kollektivtrafikens miljöpåverkan. Därför är insatser på detta område högst angelägna, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden riktar sammanlagt 6,3 miljoner kronor på de tre utbyggnaderna. Naturvårdsverket har beviljat medel på 3,25 miljoner kronor till satsningen i Strömstad.