Elbilister ska kunna köra genom hela landet

Trafikverket stödjer utvecklingen av laddinfrastruktur. Foto: Trafikverket

Trafikverket har beviljat investeringsstöd till snabbladdning på över 70 platser, främst i Norrlands inland. Den sista stödomgången är nu avslutad och de nya snabbladdarna ska vara i drift under 2022. Trafikverket har sedan 2020 erbjudit investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer. Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare. Elbilister ska kunna köra genom hela landet.

– Det har varit en bra satsning för att öka den publika laddningen där sådan inte finns. Vi har genomfört tre utlysningar under 2020 och 2021 för totalt 87 identifierade platser, varav 72 kommer att etableras. I något fall har det saknats sökande, i annat fall har det varit för låg kapacitet i elnätet, säger Hanna Eklöf, Trafikverket.

Nätbolagen har planer på att genomföra kapacitetsförstärkningar men de sker efter att det här uppdraget är avslutat och då finns det möjlighet att söka andra statliga stöd. Den genomsnittliga kostnaden för en laddstation är 1,2 miljoner kronor och det totala beviljade investeringsstödet uppgår till 88,3 miljoner kronor.

Såväl lokala som långväga elbilister samt yrkestrafik som taxi- och distributionsverksamheter har behov av att snabbladda och vill gärna göra det när de stannar i annat ärende. Tillgången till service, shopping, mat och fika, eller besöksmål är därför viktig vid etableringen av snabbladdare.

Mellan 2018 och 2020 har antalet publika snabbladdare längs de större statliga vägarna ökat från 300 till 685. Under förra året nästan fördubblades också antalet nya laddbara personbilar jämfört med 2019

Normalladdning av batterier sker med låg effekt när bilen står parkerad en längre tid. Det kan vara i anslutning till hemmet eller på arbetsplatsen. Det är i regel relativt enkelt och billigt att ordna laddplats vid en villa.