Sjöfart möjliggör återanvändning av material

Skeppet Tidan genomför sjötransporten av kalkstabiliserad lera. Foto: Foto: Erik Thun

SHREK, Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi. Så heter ett tvåårigt forskningsprojekt som VTI driver tillsammans med ett stort antal partner. En fallstudie med sjötransport av kalkstabiliserad lera har gett positiva resultat – både för miljön och ekonomin.

Projektet är finansierat av Trafikverket och är ett samarbete mellan VTI, forskningsinstitutet SSPA, Ragn-Sells, Trelleborgs hamn, Hallands hamnar, Norrköpings hamn, Oslo hamn, Kretslopp och Vatten samt Avfall Sverige. Syftet är att hitta tillfällen där sjöfart är lämplig för att möjliggöra återanvändning av material. Ett sådant material är jord- och schaktmassor eftersom det finns potential att återanvända dessa i nya bygg- och infrastrukturprojekt.

– Denna typ av material läggs i hög grad på deponi idag i stället för att återanvändas. Genom att använda dem och på så sätt ersätta nybrutna jungfruliga massor kan stora miljöbesparingar uppnås. Dessutom handlar det om tunga och stora volymer av lågvärdigt gods vilket motiverar användning av sjöfart, säger Linea Kjellsdotter Ivert, projektledare för SHREK och senior forskare på VTI.

Fallstudien handlade om att skeppa kalkstabiliserad lera från Ragn-Sells anläggning i Skepplanda via OP Ship till Trelleborgs hamn för att bli uppbyggnadsmaterial vid den utbyggnad som sker i hamnen. Mängden utsläpp av koldioxid minskade med över 70 procent när transporterna skedde sjövägen i stället för med lastbil. Sjöfartsalternativet blev dessutom 25 procent billigare. En anledning till det fördelaktiga priset var att det gick att använda returtransporter.

Visst merarbete uppstod på grund av att transportköparen var ovan att använda sig av sjöfart och att redaren inte hade erfarenhet av materialet. En del pappersarbete upplevdes som betungande. Det blev också fler inblandade parter jämfört med lastbilstransporter. Dessa processer går att underlätta om de görs oftare menar forskarna.

Sammantaget så är alla inblandade partner mycket positiva till att transportera massor på sjön. Lera är egentligen optimalt att köra på sjön, det är inte väderkänsligt och kräver endast en liten extra rengöring av båten, menar Gregor Loebbert, VD på OP Ship. Jonas Bramsved, logistikchef på Trelleborgs hamn instämmer:

Att utföra transporten av massor på sjön möter inga hinder i sig. Däremot behöver förutsättningarna finnas, tajming och volymer. Men jag ska vara kritiskt mot min bransch. Vi behöver bli bättre på att visa på hur enkelt det är att använda sjöfart, så att kunderna ser alla möjligheter som vi kan leverera.

Martin Andersson, avdelningschef på Ragn-Sells i Göteborg ser också möjligheter:

– Vi laddar för båttrafiken och ser att jordmassor med fördel kan transporteras denna väg. Intressant är också att ta in betongelement och bränsle via Marieholm samt att köra ut plast och papper till kontinenten.