Finja Betong avancerar framåt i sin hållbarhetssatsning

Finja Betongs nya torrbruksanläggning i Hässleholm. Foto: Finja

Satsningen på den nya torrbruksanläggningen i Hässleholm är nu i hamn och därmed tar företaget ytterligare ett steg framåt i sin stora miljö- och hållbarhetssatsning. Att minska användningen av naturgrus är betydelsefullt då det värnar om rullstensåsarna och grundvattnet. Finja Betong är den första torrbruksproducenten i Norden som har lyckats med skiftet till krossballast i storsäljarna.

Arbetet med att byta ut naturgrus till förmån för krossballast har varit en stor satsning under många år och detta är Finja Betongs andra anläggning av sitt slag. Den första ligger i Strängnäs och utvecklingen där visade att det går att tillverka högkvalitativt torrbruk med krossat berg som ballast.

– Vi är stolta över våra medarbetare och deras innovationskraft och vilja. Det är de som lagt grunden för att klara det här skiftet, där allt från teknik, metodik och recept behövt anpassas. Nu äntligen är produktionen igång även i Hässleholm, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja Betong.

Investeringen på över 150 miljoner kronor för de båda fabrikerna innebär inledningsvis en minskad naturgrusanvändning med över 50 procent. Den nya anläggningen möjliggör en ökad produktionskapacitet samt fortsatt vidareutveckling av sortimentet.

Anläggningen i Hässleholm har också optimerats för att dess klimatavtryck ska vara så litet som möjligt. Exempelvis har energiförbrukningen minimerats i alla led för en än mer effektiv uppvärmning och ett bättre energiutnyttjande i produktionsprocessen.

Produkterna kommer att förpackas i slitstarka och fuktsäkra plastsäckar som dessutom ger en fördubblad hållbarhet och är 100 procent återvinningsbara.