ChargeNode tar in 115 miljoner kronor i investeringskapital

Investeringen gör att ChargeNode kan öka utbyggnadstakten. Foto: ChargeNode

ChargeNode, greentech-bolaget som eliminerar behovet av traditionella laddstolpar, tar in 115 miljoner kronor från Formica Capital för att accelerera svensk och internationell expansion. Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med fokus på snabbväxande bolag som driver omställningen till ett hållbart samhälle.

ChargeNodes patentsökta laddteknik innebär att en central laddkälla kan fördela ut laddning till över 50 elbilar. Lösningen har en smart delningsteknik som håller nere effektbehov och driftkostnad och eliminerar helt behovet av traditionella laddstolpar och laddboxar.

– Vi måste öka takten i omställningen till fossilfria fordon och vår teknik spelar en viktig roll i att skapa fler laddplatser både i Sverige och runt om i världen, säger Kristian Sandahl, vd på ChargeNode.

– Formicas vision om att ta sig an globala utmaningar med hållbara lösningar stämmer väl överens med vår ambition. De är en drömpartner för oss och med våra delade värderingar och gemensamma starka drivkraft ska vi göra skillnad tillsammans.

Formica Capital som ägs av familjen Olsson Eriksson, en del av Stenafamiljen, har en uttalad affärsidé att investera i bolag med klimateffektiva lösningar och 115 MSEK i ChargeNode utgör en viktig del i detta.

– Kombinationen av en innovativ och revolutionerande lösning, imponerade team och en snabbt växande marknad som bidrar till samhällsomställningen, gör ChargeNode till ett bolag med stor potential att skapa både impact och värde. Jag ser mycket fram emot denna resa, säger Teresa Enander, COO Formica Capital.

Många av dagens fastigheter har gamla elsystem som begränsar hur många laddplatser man kan installera. Med ChargeNodes smarta teknik möjliggörs betydligt fler laddplatser utan att man som fastighetsägare behöver uppgradera sitt elsystem.

– Vår unika laddteknik möjliggör storskalig elbilsladdning som både är mer skalbar och mer kostnadseffektiv än dagens lösningar, säger Kristian Sandahl, vd på ChargeNode. ”Att vi dessutom minskar behoven av investeringar i elnäten har stor betydelse för hur snabb omställning vi som samhälle kan göra och stärker även möjligheten att öka andelen förnybara resurser i energisystemet.