Brf Haga Nova installerar 72 laddplatser från ChargeNode

ChargeNodes lösning gör det lätt att bygga ut när behoven ökar. Foto: ChargeNodes

 

Efter en grundlig utvärdering av en rad olika aktörer på marknaden stod det klart att ChargeNodes lösning var den bästa för Brf Haga Nova. ChargeNodes centraliserade lösning ger effektiva skalfördelar och ökad flexibilitet och är lätt att bygga ut när behoven ökar.

I och med att mjukvaran optimerar laddning per bil baserat på bland annat avresetid och antalet inkopplade bilar gjorde det att Brf Haga Nova kunde installera 72 platser utan att det påverkar övrig elinfrastruktur eller elabonnemang.

Det berättar Andreas Tullberg från Brf Haga Nova i Stockholm.

– Vi kände att det var ekonomiskt och installationsmässigt fördelaktigt för oss att bygga så stort som möjligt i den första fasen och med ett system som gör det enkelt för oss att utöka med fler platser. Vi ser att behovet av laddplatser ökar och i detta första steg har vi bytt ut 26 platser med gammal teknik till 72 platser med ChargeNodes moderna och framtidssäkra teknik.