Teracom moderniserar sitt nät

Terracoms verksamhet är inne i en aktiv investeringsperiod. Foto: Terracom

Under första halvåret har Teracom genomfört betydande satsningar på att utveckla bolagets förmåga som leverantör av säkra och robusta kommunikationstjänster.

Nätmoderniseringen avseende den nya tekniska plattformen i 450 MHz-frekvensbandet har avslutats under kvartalet. Samtliga 470 basstationer är nu migrerade till ett kärnnät designat och byggt för hög säkerhet.

Teracom för nära dialoger med befintliga och framtida uppdragsgivare, vilket medför att Teracom har kunnat påbörja nätutbyggnaden med en prioritetsordning anpassad till samhällsviktiga aktörers behovsbild.

Flera strategiskt viktiga avtal har tecknats, bland annat med Sjöfartsverket.

– Stora delar av vår verksamhet är inne i en aktiv investeringsperiod. Det är allt från våra nya tjänsteområden i form av det mobila samhällsnätet och beredskapstjänster till våra långvariga utsändningstjänster för tv och radio. Vad gäller många av våra nya tjänster är ledtiderna mellan investeringar och intäkter långa. Det som avtalas med våra samhällsviktiga aktörer ska byggas och driftsättas, innan vi kan få betalt. För våra beredskapstjänster, där etableringen går relativt snabbt, börjar intäkterna dock öka redan nu, kommenterar Åsa Sundberg, vd och koncernchef.