Nya pumpar säkrar tillgången på dricksvatten i Södertälje

Södertälje ställer större krav på rätt dimensionerad vattenförsörjning. Foto: Telge Vatten

Ett växande Södertälje ställer större krav på rätt dimensionerad vattenförsörjning. Som en del i arbetet med att säkra leveransen av dricksvatten byter Telge Nät ut sina gamla pumpar till nya med ökad kapacitet.

– Nödvändigt och viktigt för att säkra leveransen på lång sikt, säger Ylva Åström, avdelningschef VA-drift på Telge Nät

Medan andra kommuner i landet varit tvungna att införa bevattningsförbud, har Södertälje klarat sig genom allmänhetens bidrag att spara vatten och använda det mer hållbart.

– Tillsammans med hjälp från Södertäljebor lyckades vi undvika för stor brist på dricksvatten i somras. Men växande kommuner kräver investeringar och när det gäller att säkra Södertäljes framtida vattenleverans i sin helhet, ser vi produktionskapaciteten som en kritisk faktor. Här krävs det fler insatser för att nå våra mål – nya pumpar är en del, säger Ylva Åström,

Nu är den första pumpen med högre kapacitet installerad.

– Planen är att installera ytterligare en nästa år och om allt går som det ska avslutas projektet hösten 2022, berättar Ylva Åström

Förutom att byta ut de befintliga pumpar till större pumpar fortsätter Telge Nät med andra kapacitetsförstärkningar som utbyggnad av infiltrationen, vattenverket och investeringar i distributionsnätet. Nödvändigt och viktigt för att säkra dricksvattenleveransen på lång sikt.

– Att spara på vatten och att använda vatten hållbart är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor. I Sverige har vi vant oss vid en ovanlig lyx: rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Vi behöver alla förstå hur vi själva kan bidra och uppskatta det värdefulla vattnet, säger Ylva Åström

Södertälje och Nykvarns kommuner får sitt kommunala dricksvatten från grundvatten, både från nederbörd och ytvatten från Mälaren som pumpas upp till en ås. Väl där rinner vattnet igenom åsen så att det renas och filtreras på naturlig väg och blir till grundvatten. Grundvattnet pumpas vidare till vattenverket och skickas sedan ut via ledningsnätet till alla kunder.