Ullared får nytt vattentorn

Vattentornet i Ullared byggs för att trygga vattenförsörjningen i området. Foto: Vivab

Nu har Vivab och Serneke genomfört den första sprängningen på berget där Ullareds nya vattentorn ska byggas. Därmed går byggfasen in i ett intensivt skede, tornet förväntas stå klart redan i september och blir ett nytt landmärke för Ullared.  

Vattentornet byggs för att trygga vattenförsörjningen i området. Det kommer att rymma fem gånger mer vatten än det nuvarande. Tillsammans med åtgärder för ökad kapacitet på vattenverket kommer vi framöver bättre kunna tillgodose behoven. Särskilt under sommarmånaderna då läget varit tidvis ansträngt i Ullared. Den valda platsen för vattentornet är en utmaning i sig. Platsen ligger på en bra höjd och placering utifrån vårt vattenverk och ledningsnät men den är otillgänglig. 

– Vi måste bygga en helt ny väg i ett område som är brant och lite besvärligt. Men med onsdagens sprängning arbetar vi mot en lösning på det problemet, säger Tomas Thunman, projektledare Serneke.  

Nästa steg i projektet är att anlägga själva vägen för att transporter och maskiner ska ta sig upp till platsen för tornet. Det nya vattentornet är betydelsefullt för att trygga vattenförsörjningen i området. Men den kommer även att bli något att fästa blicken på. Vattentornet ska kläs med plåtar och skapa en industriell känsla. Med effektfull belysning kommer tornet att synas dygnet runt och utgöra ett nytt landmärke för Ullared. 

– Att ha påbörjat arbetet på platsen känns mycket bra. Förutom att trygga vattenförsörjningen för Ullared bygger vi ett landmärke som kommer finnas kvar lång tid framöver, säger Hans Malmström, projektledare på Vivab.

Ullareds nya vattentorn är en del i att säkra framtidens dricksvattenförsörjning i området. Tornet kommer att rymma fem gånger mer vatten är det befintliga och tillsammans med en kapacitetsökning på vattenverket kommer behoven i Ullared att kunna mötas i framtiden. Byggnationen genomförs av entreprenören Serneke och tornet ska stå klart i september 2022.