Båstads kommun ansluten till Sydvatten

Sydvatten äger och driver Bolmentunneln som levererar dricksvatten till västra Skåne. Foto: Sydvatten

Nu är första etappen av utbyggnaden av dricksvattennätet i de södra delarna av Båstads kommun klar. Det betyder att Torekov, Glimminge Plantering, Rammsjöstrand samt delar av Rammsjön kommer att få dricksvatten som både håller en högre kvalitet samt räcker bättre än idag.

Den ansträngda situationen med bitvis lågt tryck i ledningsnätet och stora svårigheter att klara de mest intensiva sommardagarna ska vara ett minne blott. Som en del i att säkra den framtida vattenförsörjningen i kommunen, har Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av södra sidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten. Det innebär att dessa delar av kommunen kommer få vatten från sjön Bolmen.

Nu inviger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsen ordförande i Båstads kommun, första etappen av utbyggnaden.

– Vi är väldigt glada för att vi nu har kommit så här långt och nu kan inviga etapp ett. Det är ett omfattande projekt där Båstads kommun tillsammans med NSVA och Sydvatten nu har nått ett första mål. Utbyggnaden kommer att utöka kapaciteten samtidigt som vi inte får glömma att vi måste hushålla med vårt dricksvatten på ett hållbart sätt, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsen ordförande i Båstads kommun.