Satsar 15 miljoner dollar för att säkra tillgång till rent vatten

Trycket ökar på världens begränsade tillgång på sötvatten. Arkivbild

Innovation på World Economic Forums syfte är att föra samman start-ups med finansiärer för att hjälpa dem skala sina innovationer. Genom att investera 15 miljoner dollar under fem år kommer HCL hjälpa till att accelerera innovationsagendan för vatten. Genom detta skapas ett ekosystem för innovation på UpLink för den globala sötvattensektorn, kallat ”Aquapreneur Innovation Initiative”.

Att säkra tillgång på vatten har aldrig varit mer akut. Till år 2030 beräknas jordens befolkning bli 8,5 miljarder och det ökar trycket på världens begränsade tillgång på sötvatten. Under året kommer den globala efterfrågan på sötvatten ha överskridit den hållbara tillgången med 40 procent. Förutom allvarliga konsekvenser på människors hälsa och livsmedelsproduktion kan brist på rent vatten hämma den ekonomiska tillväxten med upp till en tredjedel, samt ha negativa konsekvenser för biologisk mångfald och det mänskliga kollektivet.

Initiativet kommer dra nytta av HCL:s regionala erfarenheter att driva innovativa projekt inom besparing av vatten och att föra samman världsledare för främjande av samarbeten. Genom att bygga detta ekosystem kommer vattenentreprenörerna, ”aquaprenörer”, kunna frodas och påverka ekosystem och tillgång på vatten över hela världen.

– Idag är sötvattenresurserna globalt extremt belastade och vart femte barn står inför vattenbrist,” ”På HCL vill vi göra allt vi kan för att lösa denna globala kris. Vårt samarbete med World Economic Forums plattform UpLink är ett steg i den riktningen och vår ekosystemmetod kan verkligen förändras. Tillsammans kommer vi inte bara att uppmuntra och skala innovationer inom detta kritiska område, utan även hjälpa till att bygga kapacitet bland vattenfokusera entreprenörer – aquaprenörer – att genomföra sina innovationer. Genom Aquapreneur Innovation Initiative, förbinder vi oss att påskynda samarbete och innovation mellan flera intressenter inom bevarande av sötvatten, säger säger Roshni Nadar Malhotra, vd för HCL Group och ordförande i HCL Technologies.

HCL:s samarbete med UpLink kommer omfatta byggnationen av innovationsekosystem för sötvatten, vilket inkluderar; att möta utmaningar aquaprenörer står inför, att föra samman dessa aquaprenörer till redan existerande initiativ och vattennätverk, för att tillgängliggöra finansieringsmöjligheter. På så vis kan dessa innovatörer skala sina satsningar och föra upp den viktiga frågan om sötvatten på den globala agendan.

– Aquapreneur Innovation Initiative kommer vid en kritisk tidpunkt. Med vattenbrist i regioner världens över måste vi påskynda utvecklingen inom sektorn för färskvatten, för att skapa säkerhet för människor och planeten. HCL:s samarbete med UpLink kommer driva på framtida lösningar från världens främsta innovatörer, koppla dem till initiativ och nätverk, som kan hjälpa dem att skal och driva omvandlingen av världens sköraste vattensystem, säger Olivier Schwab, vd, World Economics Forum.