Aarsleff Ground Engineering tar stort uppdrag för Södertälje sluss och kanal

Aarsleff ska montera cirka 1 000 löpmeter spont i Södertälje sluss och kanal. Foto: Peter Sikström, Sting

Aarsleff Ground Engineering har av Trafikverket tilldelats kontrakt om att utföra en av entreprenaderna i Södertälje sluss och kanal. Projektet är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter i Mälaren. Kontraktssumman uppgår till 376 miljoner kronor.

Ombyggnationen av slussen, kanalen och åtgärderna i Mälarens farled är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter. Det är ett stort och komplext projekt. Trafikverket vill förbättra framkomligheten för större, såväl längre som bredare, fartyg genom Södertälje sluss och kanal samt vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping. Sjöfartsverket började bygget av slussen och kanalen 2016 och avslutade kontraktet med den tidigare entreprenören i projektet förra året.

Uppdraget som Aarsleff Ground Engineering fått, omfattar 1000 löpmeter bakåtförankrad AZ och RD spont, att komplettera tidigare installerad spont samt se över befintliga konstruktioner. Projektet är komplext och det finns flera utmaningar i och med den pågående fartygstrafiken samt de geotekniska förhållandena i marken.

– Som grundläggare med specialistkompetens inom marina konstruktioner är jag mycket glad över att få förtroendet att utföra all spontarbete längs kanalen, säger Niclas Brogren, vd på Aarsleff Ground Engineering.