Gävle Hamn erbjuder elanslutning för fartyg

Gävle Hamn har beviljats stöd från Naturvårdsverket för landström till angörande fartyg. Foto: Gävle hamn

Gävle Hamn kommer att erbjuda landström till fartygen vid energiterminalenmed driftsättning sommaren 2022. Gävle Hamn har beviljats stöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet för åtgärden, som kommer att möjliggöra kraftigt minskade växthusgasutsläpp vid kaj för de fartyg som väljer att ansluta. Parallellt utrustar flera rederier sina nybyggda fartyg för att kunna ta emot el vid kaj.

Genom att erbjuda elanslutning för fartyg vid kaj, ges fartygen möjlighet att ha sina hjälpmotorer avstängda under tiden i hamnen. Det minskar koldioxidutsläppen kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum. Dessutom ger det en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö för både besättningen och personalen på kajen.

Förutsättningarna för att elansluta fartyg vid kaj beror på frekvensen av återkommande anlöp av samma fartyg, liggetiden, osäkerheter i internationella standarder för hur elen ska överföras samt kostnaden för att bygga om fartyg och kajer. Beroende på dessa faktorer är det hitintills främst hamnar med färje-, kryssnings- och roro-trafik som haft möjlighet att erbjuda elanslutning och där intresse för att ta emot landström funnits från rederiernas sida.

– Det är lite av en ”hönan-och-ägget”-problematik. Vi har följt utvecklingen nationellt och internationellt under en längre tid för de segment vi har i Gävle, vilket är container-, bulk-, projektlaster och tankfartyg. Det känns otroligt hoppfullt att rederierna i energisegmentet nu börjar förbereda sina nya fartyg för att ta emot landström, säger Niklas Hermansson, trafikchef i Gävle Hamn.