Bygger anläggningar för elanslutning av kryssningsfartyg vid Stadsgården

Stockholms Hamnar tar initiativ till elanslutningsanläggningar för kryssningsfartyg. Foto: Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar satsar på miljön och bygger anläggningar för elanslutning av kryssningsfartyg vid Stadsgården. Det är en miljösatsning som leder till betydligt lägre utsläpp av luftföroreningar i Stockholm och runt Östersjön. I samband med evenemanget Stockholm H20 under World Water Week togs det första spadtaget för elanslutningsanläggningar för kryssningsfartyg. Som första hamn i Sverige bygger Stockholms Hamnar nu elanslutning för kryssningsfartyg vid kajlägena 167 och 160 på Stadsgården.

– Vi tar nu ett rejält steg för att bli en hållbar kryssningsdestination av internationell klass. Elanslutningen för kryssningsfartyg på Stadsgården är en viktig gemensam miljösatsning som Stockholms Hamnar gör tillsammans med andra Östersjöhamnar, säger Joakim Larsson (M), ansvarigt borgarråd för Stockholms Hamnar.

Hela miljösatsningen är ett samarbete med andra Östersjöhamnar. Den leder till betydligt lägre utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från kryssningsfartygen i Stockholm och runt Östersjön. Stockholms Hamnar samarbetar med de tre hamnarna Köpenhamn, Århus och Helsingfors för att göra det möjligt för kryssningsfartyg och rederier att elansluta enligt en gemensam internationell standard i de olika hamnarna. Det här leder till att fler rederier gör den stora investeringen av utrustning ombord som krävs för att elansluta.

– Det känns bra att vi till nästa säsong kan elansluta även kryssningsfartyg. Det blir den första anläggningen i Sverige och en av ett fåtal i Europa. Kryssningspassagerarna betyder mycket för Stockholm ekonomiskt och bidrar med över 1000 arbetstillfällen i regionen, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Arbetet med att utrusta Stadsgårdens kajläge 167 och senare även kajläge 160 med elanslutning kommer att vara klart år 2023 respektive 2024. Dessa kryssningslägen är två av de mest använda inom Stockholms Hamnar. Bedömningen är att minst 45 procent av kryssningsanlöpen kan elansluta vid kaj när utrustningen väl finns på plats.

Den totala minskningen av utsläpp av växthusgaser kommer att vara minst 6 000 ton per år till följd av elanslutningarna. Miljösatsningen för kryssningsfartyg i Stockholm är prioriterad och har beviljats bidrag både från EU och från Naturvårdsverkets Klimatklivet.

Kryssningsindustrin ger därmed ett stort bidrag till Stockholmsregionen med en total ekonomisk effekt på nästan två miljarder kronor och cirka 1 100 arbetstillfällen. Stockholm är en populär kryssningsdestination och majoriteten av kryssningspassagerarna är mycket nöjda.