Ny kemikaj i Gävle Hamn

Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn och Thomas Wallentin, Arbetschef PEAB Anläggning. Foto: Gävle Hamn

Gävle Hamns nuvarande Kemikaj är byggd på 30-talet och kajen har sedan dess genomgått åtskilliga renoveringar. Vid senaste besiktningen konstaterades att ytterligare renoveringar inte är möjliga, utan att en ny kaj anpassad efter dagens ställda krav behöver byggas.

PEAB anläggning har tilldelats entreprenadkontraktet. Arbetet med byggandet av den nya kajen förväntas påbörjas i januari 2022 och avslutas i oktober 2023. Total kontraktssumma beräknas uppgå till 89.450.000 kronor.

Under nästa år kommer pålningsarbeten genomföras som följs av betongarbeten och anläggning av kajdäck/dykdalber, samt rörarbeten med byggnation av rörledningar. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, byggnader, fundament mm. Muddring och rivning planeras ske under 2023.

Den nya kajen kommer placeras i ett nytt läge med tillhörande anslutningsvägar, en ny brandpumpbyggnad för övervakning, nya rörledningar och ny länspumpstation. Den kommer i jämförelse med den gamla kajen utrustas med ett långt mer effektivt brandbekämpningssystem genom de moderna kyl och skumkanoner som kajen kommer förses med. Dessutom kommer Gävle hamn efter 2023 kunna ta emot fartyg med ett djupgående på upp till 9 meter, till skillnad från dagens djup som tillåter 8.86 m.

Allt arbete kommer att bedrivas under pågående verksamhet, då nuvarande befintlig kemikaj måste vara i full drift och funktion under hela entreprenaden.